SYSTEM ZARZĄDZANIA LEKAMI TERMOLABILNYMI

Kolory
Dane techniczne

System zarządzania lekami termolabilnymi

Innowacyjne rozwiązanie kompletnego system przechowywania i rejestrowania leków, gwarantujące zachowanie tzw. zimnej ścieżki od momentu dostarczenia leku do szpitala, aż po moment jego aplikacji pacjentowi. Podstawą rolą systemu będzie zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych, niezbędnych do przechowywania leków termolabilnych, dla których temperatura jest czynnikiem powodującym utratę własności leczniczych lub wręcz możliwość szkodzenia pacjentowi.

Automatyczny system nadzoruje poszczególne opakowania leku termolabilnego od momentu dostarczenia do szpitala, aż po aplikację leku pacjentowi; stała analiza temperatury przechowywania leku oraz jego obiegu wewnątrz szpitala, a nie jedynie stan urządzenia w którym te lekki powinny być przechowywane. Podejście to wyklucza ryzyko uszkodzenia, podania uszkodzonego leku (lek który przebywał przez zbyt długi czas w poza wymaganą temperaturą) pacjentowi.

Najważniejsze cechy systemu.

 • Pełen nadzór nad lekami termolabinymi od momentu dostarczenia leku do szpitala, aż po moment jego aplikacji pacjentowi. Kontrola temperatury i czasu przemieszczenia się zidentyfikowanego leku na każdym etapie i w każdym urządzeniu na ścieżce łańcucha dostaw.
 • Bieżąca informacja o fizycznej lokalizacji leków
 • Wewnętrzny system znakowania leków kodami QR, EAN.
 • Znakowanie wybranych leków termolabilnych tagami elektronicznymi RFID.
 • Oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo produktów znajdujących się na oddziałach szpitalnych poprzez kontrolę i rejestrację autoryzowanego dostępu do urządzeń wchodzących w skład systemu (stanowisko do znakowania leków, szafy medyczne) oraz kontrolę i rejestracje nieautoryzowanego lub awaryjnego dostępu do nich.
 • Alerty zapobiegające pomyłkowemu wprowadzaniu leków do nieprawidłowych komór co jest istotne z uwagi na różne zakresy temperatur w jakich leki mogą być przechowywane,
 • Alarmową sygnalizację przekroczenia czasu przechowywania leku poza urządzeniami
 • Logowanie do systemu oraz dostęp do szaf medycznych z wykorzystaniem kart magnetycznych. Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników w tym przekazywania i przyjmowania leków pomiędzy oddziałami, dostępu do grupy leków i poszczególnych urządzeń.
 • Automatyczne wykonywanie inwentaryzacji apteki oraz poszczególnych szaf lekowych

 

 

Wszystkie urządzenia tworzące system posiadają połączenia z autorskim systemem informatycznym, który na bieżąco rejestruje parametry:

- temperaturę w poszczególnych szafach,

- czasy umieszczania i wyciągania opakowań z szaf chłodniczych,

- czasy oraz ilości podawanych leków (zmiany stanów leków w pojedynczym opakowaniu),

- ilość leków / tabletek znajdujących się w poszczególnych opakowaniach.

 

 

System składa się z następujących elementów:

 

 1. Ergonomiczne stanowisko przyjmowania i oznakowania leków
 2. Mobilne urządzenie transportowe do leków termolabilnych
 1. Innowacyjne medyczne szafy chłodnicze

 

 

Ergonomiczne stanowisko przyjmowania i oznakowania leków

 

Stanowisko służy do przyjmowania dostaw leków a następnie ich serializacji (oznaczanie numerem niepowtarzalnym w systemie). Znakowanie odbywa się dwutorowo – zarówno poprzez zastosowanie kodu radiowego oraz kodu kreskowego wewnętrznego EAN.

Stanowisko wyposażone jest w czytnik kodów kreskowych/QR oraz w specjalnie skonstruowany układ optyczny do odczytu danych z pudełka lekowego odnośnie ważności leku.

Do oznaczania leków wykorzystywana jest automatyczne urządzenie etykietujące poszczególne opakowywania leków oraz drukarka kodów w przypadku konieczności ręcznego znakowania leków np. opakowania wielkogabarytowe.

Znakowanie leków tagami elektronicznymi odbywa się poprzez dyspenser etykiet oraz czytnik RFID – kodujący poszczególne znaczniki.

Cały proces przebiega pod nadzorem dedykowanego oprogramowania, prowadząc użytkownika poprzez poszczególne etapy znakowania leku. Dzięki wykorzystaniu systemów automatycznego etykietowania leków czas znakowanie jednego leku nie przekracza 20s.

 

Mobilne urządzenie transportowe do leków termolabilnych

Urządzenie wykorzystywane do przenoszenia leków pomiędzy szafą centralną zlokalizowaną w aptece szpitalnej  a szafami umieszczonymi na poszczególnych oddziałach szpitala.
Izolowana obudowa oraz wbudowany układ chłodniczy z pełną rejestrację warunków transportu zapewnia bezpieczny transport leków w odpowiednich warunkach.

 

Karta katalogowa
logowanie