Dotacje Unijne - Zakup urządzeń pomiarowych i oprogramowania

Zakończono inwestycję w ramach umowy o dofinansowanie Projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Przedmiotem inwestycji był zakup nowych urządzeń do badania emisji przewodzonej i wypromieniowanej (dla częstotliwości radiowych) oraz wdrożenie oprogramowania automatyzującego te pomiary. Realizacja projektu umożliwia firmie samodzielne i kompleksowe badanie projektowanych urządzeń chłodniczych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Dodatkowo wdrożenie nabytego oprogramowania podniesie pewność i efektywność działania działu B+R oraz skróci czas pracy nad poszczególnymi projektami urządzeń. Dzięki nabytym urządzeniom i oprogramowaniu firma dysponuje możliwością zbadania właściwości pola elektromagnetycznego i interferencji z innymi polami elektromagnetycznymi w sposób kompleksowy, szybki i efektywny. Sprzęt laboratoryjny pozwoli na pomiar emisji przewodzonej i promieniowanej dla częstotliwości radiowych. Badania pozwolą na optymalny dobór podzespołów tworzących urządzenia chłodnicze.

W ramach projektu zakupiono:
a) urządzenia do pomiary emisji:

  • analizator
  • jednofazową sieć sztuczną
  • cęgi pochłaniające

b) urządzenia do testowania odporności na fale elektromagnetyczne

  • emiter fal elektromagnetycznych
  • wzmacniacz
  • sprzęgacz kierunkowy

c) układ do automatyzacji pomiarów:

  • oprogramowanie sterujące
  • stół obrotowy wraz ze sterowanie
  • zestaw komputerowy
  • kamerę
 

 
Data dodania: 2013-01-08
logowanie