Dotacje Unijne - Komora klimatyczna

Firma MAWI otrzymała datację w ramach dofinansowania projektu II Osi Priorytet Regionalnego Programu Opracyjnego na lata: 2007-2013

Przedmiotem inwestycji jest: ,,Stworzenie w firmie MAWI nowoczesnej komory klimatycznej do prowadzenia badań i prac rozwojowych w zakresie technologii urządzeń chłodniczych''

Realizacja projektu umozliwi prowadzenie badań nad korelacją pomiędzy grubością i rodzajem materiału termoizolacyjnego a zużyciem energi elektrycznej przez chłodziarki w różnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza. Dzieki nabywanym urządzeniom firma dysponować będzie możliwością w pełni zintegrowanego symulowania warunków pracy urządzeń chłodniczych oraz automatycznego mierzenia i rejestrowania takich parametrów jak temperatura, rozkład temperatur, natężenie przepływu powietrza, zużycie energii elektrycznej, poziom czynników chłodniczych. Sprzęt laboratoryjny pozwoli na cyfrowy zapis mierzonych parametrów oraz poddanie ich odpowiedniej obróbce obliczeniowej. Badania pozwolą na zoptymalizowanie ilości i rodzaju stosowanych materiałów izolacyjnych oraz czynników chłodniczych do produkcji chłodziarek oraz samej ich konstrukcji.

W ramach projektu zostały podjęte nastepujace działania:
a) prace adaptacyjne pomieszczenia komory klimatycznej
b) zakup systemu wyposażenia komory klimatycznej
c) zakup stacji odpompywania i napełniania
d) zakup kamery termowizyjnej

Data dodania: 2010-10-01
logowanie