ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zapytanie 1.13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.13 - Urządzenia sprzęgające w tym klamra elektromagnetyczna.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych medycznych urządzeń chłodniczych oraz wielkogabarytowych urządzeń chłodniczych na ekologiczny czynnik roboczy, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytania ofertowe nr. 1.13

Przedmiot zamówienia: Urządzenia sprzęgające w tym klamra elektromagnetyczna:
- CMAD  (Common Mode Absorption Device)
- CDN M1 (Coupling Decoupling Network)
- CDN AF (Coupling Decoupling Network)
- klamra elektromagnetyczna (Cęgi EM)

Zapytanie ofertowe wraz z wzorami wymaganych załączników znajduje się w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1UV3xE1XY5qvxh0VPmNb-tQF6g_anWPa4?usp=sharing

Data dodania: 2022-07-26
logowanie