ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.8 - Stanowiska do testowania urządzeń na CO2 z agregatem zewnętrznym

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych medycznych urządzeń chłodniczych oraz wielkogabarytowych urządzeń chłodniczych na ekologiczny czynnik roboczy, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytania ofertowe nr. 1.8

Przedmiot zamówienia: Stanowiska do testowania urządzeń na CO2 z agregatem zewnętrznym

Zapytanie ofertowe wraz z wzorami wymaganych załączników znajduje się w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1pxRCRG2HErUeXwevHHsDK3SfWN9I_dCK?usp=sharing

 

Data dodania: 2021-12-15
logowanie