DOTACJE UNIJNE - Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych urz. chłodniczych

Firma Mawi realizuje projekt : Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych medycznych urządzeń chłodniczych oraz wielkogabarytowych urządzeń chłodniczych na ekologiczny czynnik roboczy

Projekt rezlizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy nowej technologii wytwarzania
innowacyjnych medycznych urządzeń chłodniczych oraz wielkogabarytowych urządzeń chłodniczych na ekologiczny czynnik roboczy i umożliwi Wnioskodawcy uruchomienie innowacyjnego produktu tj. kompleksowego systemu chłodniczego.Od strony rzeczowej poza wdrożeniem nowej technologii, projekt obejmuje również inwestycje w środki trwałe niezbędne do uruchomienia nowego procesu, co z pozwoli zapewnić Wnioskodawcy warunki dla prowadzenia produkcji opracowanych produktów.
W Wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek opracowaną w ramach przeprowadzonych prac badawczorozwojowych innowację produktową – system chłodniczy w szpitalnym obiegu leków termolabilnych. Dodatkowo, inwestycja pozwoli na wdrożenie do produkcji wielkogabarytowych urządzeń chłodniczych, w których zostanie zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy.

Data dodania: 2021-10-01
logowanie