Dotacje Unijne - Komora EMC

Firma MAWI otrzymała kolejną dotację w ramach dofinansowania projektu II Osi Priorytetowej Gospodarką Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Przedmiotem inwestycji jest: Stworzenie w firmie MAWI nowoczesnej komory do prowadzenia badań i prac rozwojowych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej".Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu utworzony zostanie system do kompleksowego badania tego zjawiska. W jego skład wchodzi pomiar m.in. napięcia i mocy zakłóceń elektromagnetycznych ciągłych, zakłóceń elektromagnetycznych nieciągłych, emisji harmonicznych prądu, wahań napięcia i migotania światła, odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD), odporności na zaburzenia przewodzone, odporności na szybkie stany przejściowe, odporności na udary (SURGE), odporności na zapady napięcia, indukcji elektromagnetycznej. Zakup i montaż komory do badania kompatybilności elektromagnetycznej stanowić będzie drugi etap rozbudowy laboratorium badawczego. W ramach pierwszego etapu firma Mawi zakupiła odpowiednią aparaturę pomiarową do badania zjawiska kompatybilności elektromagnetycznej.
Data dodania: 2012-02-13
logowanie