DOTACJE UNIJNE - Opracowanie kompleksowego systemu chłodniczego

OPIS PROJEKTU

Firma Mawi realizuje projekt : Opracowanie kompleksowego systemu chłodniczego pozwalającego zachowad w pełni kontrolowany tzw. "zimny łaocuch" w szpitalnym obiegu leków termolabilnych”

Projekt rezlizowany jest w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Data dodania: 2019-01-01
logowanie