DOTACJE UNIJNE - Opracowanie kompleksowego systemu chłodniczego

OPIS PROJEKTU

Firma Mawi realizuje projekt : Opracowanie kompleksowego systemu chłodniczego pozwalającego zachowad w pełni kontrolowany tzw. "zimny łańcuch" w szpitalnym obiegu leków termolabilnych”

Projekt rezlizowany jest w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, kompletnego systemu przechowywania i rejestrowania leków, gwarantujący zachowanie tzw. zimnej ścieżki od momentu dostarczenia leku do szpitala aż po moment jego aplikacji pacjentowi.

Dofinansowanie projektu z UE: 980 881,20 zł

Data dodania: 2019-01-01
logowanie