Zakup aparatury badawczej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Zakup aparatury badawczej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych urządzeń chłodniczych” w ramach Poddziałania 1.2.2

Zapytania ofertowe nr. 1.6
Przedmiot zamówienia: 
Komora pyłowa do badania stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy (cyfry charakterystycznej: 5 oraz 6)

http://www.mawi-poland.pl/pliki/Zapytanie_Komora%20Pyłowa.pdf
 

Zapytania ofertowe nr. 1.8
Przedmiot zamówienia
Komora klimatyczna o małych gabarytach

http://www.mawi-poland.pl/pliki/Zapytanie_Komora%20Klimatyczna.pdf
 

Zapytania ofertowe nr. 1.10
Przedmiot zamówienia:
  Urządzenie do badań zmęczeniowych 

http://www.mawi-poland.pl/pliki/Zapytanie_Urządzenie%20do%20badań%20zmęczeniowych.pdf

Data dodania: 2017-07-11
logowanie