Dotacje unijne - Uruchomienie produkcji nowego typu urządzeń chłodniczych - realizacja projektu

Realizacja projektu

Firma Mawi realizuje projekt : Uruchomienie produkcji nowego typu urządzeń chłodniczych w firmie Mawi w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji MŚP (średnie przedsiębiorstwa), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Efektem projektu jest poszerzenie oferty produktowej firmy MAWI o dwie nowe grupy produktów: reklamowe urządzenia chłodnicze oraz medyczne urządzenia chłodnicze/grzewcze.

Reklamowe urządzenia chłodnicze służą do eksponowania produktów typu napoje energetyczne, napoje izotoniczne. Urządzenia te zamawiane są przez producentów z branży spożywczej i umieszczane np. w pobliżu kas sklepowych. Urządzenia te wykorzystywane są również podczas różnego rodzaju imprez promocyjnych odbywających się na świeżym powietrzu.

Medyczne urządzenia chłodnicze/grzewcze używane są przez służby medyczne i ratunkowe. Zadanie takiego urządzenia to utrzymanie w odpowiedniej temperaturze ludzkiego ciała np. utrzymanie niskiej temperatury ciała pacjenta, aby spowolnić jego procesy życiowe do czasu udzielenia właściwej pomocy medycznej -pacjent z zawałem podczas transportu do szpitala .Możliwe jest również ogrzewanie, aby np. zabezpieczyć pacjenta przed niepożądanym wychłodzeniem w drodze do szpitala,

Data dodania: 2015-10-12
logowanie